www.phuongthinhphat.net
Sửa chữa

Được thành lập vào tháng 10 năm 2005, Cty TNHH TMDV tin học Phương Thịnh Phát

Chuyên Tư Vấn Cung Cấp các giải pháp Cộng Đồng

- Tư vấn thiết kế các công trình Bệnh Viện

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống gọi số tự động PTP_IQS

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống gọi Y Tá PTP_Intercom

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống Ống Nghe Số PTP_ONS

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống Giữ Xe Thông Minh PTP_SP (Version New: Nhận Dạng Bảng Số Xe)

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống Hướng dẫn Thông Minh PTP_SP

- Cung Cấp Giải Pháp : Hệ thống Thông Minh Resort

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net