www.phuongthinhphat.net
Hệ thống gọi số 1 cửa liên thông
- Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh Nha Trang

- UBND Hội An

- Điện Lực 2 (Cần Thơ)

- Điện Lực 2 (Bình Thuận)

- Oriflame (Hà Nội)

- Nokia Care (Biên Hòa)

- Nokia Care (Gò Vấp)

- Nokia Care (Điện Biên Phủ)

- Nokia Care (Hà Nội)

- Nokia Care (Cần Thơ)

- Nokia Care (Đà Nẳng)

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net