www.phuongthinhphat.net
Hệ thống gọi số PTP-IQS
- Bệnh Viện Đa Khoa Bình An Kiên Giang

- Bệnh Viện Quân Dân Miền Đông

- Bệnh Viện Quận Thủ Đức

- Bệnh Viện Mỹ Đức

- Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang

- Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Buôn Mê Thuột

- Bệnh Viện Gò Công

- Bệnh Viện Cây Lậy

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net