www.phuongthinhphat.net
Tư vấn thiết kế hệ thống mạng, điện thoại, truyền hình cáp, camera quan sát, hệ thống gọi số, hệ thống gọi y tá, Thẻ khám bệnh thông minh PTP_SC, Bãi giữ xe thông minh PTP_SP

Bệnh Viện Nhân Dân 115

Bệnh Viện Gia Định

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Phước

Bệnh Viện Bình An Kiên Giang

Bệnh Viện Mỹ Đức

Bệnh Viện Quân Dân Miền Đông

Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Long

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang

Bệnh Viện Gò Công

Bệnh Viện Cây Lậy

Bệnh Viện Thành Phố Buôn Mê Thuột

Bệnh Viện Quận Thủ Đức

Hỗ trợ

Hotline 0946.868.500
 

Nguyễn Xuân Thịnh - Giám Đốc
ĐT: 
+84 0913 918 036
Email: thinh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Thị Lan Huyền - TP. Dự Án
ĐT: 
+84 0989 053 988

Email:lanhuyen.tt@phuongthinhphat.net

Nguyễn Xuân Cảnh - Kinh Doanh​
ĐT: +84 0888 422 236
Email: canh.nx@phuongthinhphat.net

Trần Minh Út - Kinh Doanh​
ĐT: 
+84 0946 868 500

Email: ut.tm@phuongthinhphat.net